STRONA DOMOWA

dr inż. Roman Ptak

Katedra Informatyki Technicznej
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

C3, s. 321

roman.ptak(at)pwr.edu.pl

Konsultacje:

Wt, 12:00-13:00
Cz, 10:00-11:00

Dodatkowe terminy konsultacji dla dyplomantów (proponuję potwierdzać obecność e-mailowo):
Pn, 14:15-15:15
Wt, 11:00-12:00
Inne terminy proszę ustalać drogą e-mailową.

DYDAKTYKA

Semestr ZIMOWY 2019/2020

Internetowe Bazy danych - wykład/projekt

Wykład 1.
Wykład 2.
Wykład 3.
Wykład 4.
Wytyczne projektowe

Bazy danych 2 - projekt

Wytyczne projektowe
Tematy projektów
Karta projektu
Przykładowa struktura dokumentacji projektowej
Dobre praktyki przygotowania prezentacji technicznych

Inżynieria oprogramowania - laboratorium

Strona przedmiotu

CBE - Bazy danych, wykład

Wykład 1.
Wykład 6.

Archiwum

Liceum Ogólnokształcące


Ostatnia aktualizacja: 20-01-2020