STRONA DOMOWA

dr inż. Roman Ptak

Katedra Informatyki Technicznej
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

C3, s. 321

roman.ptak(at)pwr.edu.pl

Konsultacje:

-
-

Dodatkowe terminy konsultacji po ustaleniu drog± e-mailow±.

Uwaga: Konsultacje w sesji
- poniedziałek, 29.01.2018 r. od 16:00 do 18:00, sala C-3/321;
- czwartek, 1.02.2018 r. od 16:00 do 18:00, sala C-3/321.

DYDAKTYKA

Semestr ZIMOWY 2017/2018

Internetowe Bazy danych - wykład/laboratorium

Wykład 1.
Wykład 2.
Wykład 3.
Wykład 4.
Wykład 5.
Wytyczne projektowe
Wyniki kolokwium nr 1.

Bazy danych 2 - projekt

Wytyczne projektowe
Tematy projektów
Karta projektu
Przykładowa struktura dokumentacji projektowej
Dobre praktyki przygotowania prezentacji technicznych

Inżynieria oprogramowania - laboratorium

Strona przedmiotu

Technologie informacyjne (lab.) - listy zadań

Lista zadań 0. - Sprawdzian: edytory tekstu/arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 1. - Edytory tekstu
Lista zadań 2. - Edytory tekstu
Lista zadań 3. - Edytory tekstu
Lista zadań 4. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 5. - Arkusze kalkulacyjne, panstwa.xls
Lista zadań 6. - Grafika inżynierska
Wyniki kolokwium z 22 grudnia 2017
Wyniki kolokwium z 12 stycznia 2018

Archiwum

Liceum Ogólnokształc±ce


Ostatnia aktualizacja: 31-01-2018