Liceum ogólnokształcące

dr inż. Roman Ptak

roman.ptak(at)zsa.pwr.edu.pl

Konsultacje:
-
Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu (np. drogą elektroniczną).

DYDAKTYKA

Rok szkolny 2015/2016

Informatyka

Źródła informacji | Informatyka

Internetowe źródła informacji

Wyszukiwarki internetowe i internetowe źródła informacji
Wyszukiwanie informacji - ćwiczenie

Edytory tekstu

Lista zadań 1. - Edytory tekstu
Lista zadań 2. - Edytory tekstu
Lista zadań 3. - Edytory tekstu
Lista zadań 4. - Edytory tekstu
Lista zadań 5. - Edytory tekstu
Lista zadań 6. - Edytory tekstu
Lista zadań 7. - Edytory tekstu

Prezentacje multimedialne

Wytyczne przygotowania prezentacji multimedialnych

Arkusze kalkulacyjne

Lista zadań 8. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 9. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 10. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 11. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 12. - Arkusze kalkulacyjne
Tabele przestawne - plik do pobrania: panstwa.xls

Rok szkolny 2014/2015

Informatyka

Internetowe źródła informacji

Wyszukiwarki internetowe i internetowe źródła informacji
Wyszukiwanie informacji - ćwiczenie

Edytory tekstu

Lista zadań 1. - Edytory tekstu
Lista zadań 2. - Edytory tekstu
Lista zadań 3. - Edytory tekstu
Powtórzenie wiadomości z edytorów tekstu
Tekst podania do zredagowania.
Wróz strony tytułowej,   Tekst wyjściowy.
Skróty klawiaturowe Worda.

Arkusze kalkulacyjne

Kursory myszki w Excelu
Lista zadań 1. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 2. - Arkusze kalkulacyjne
Lista zadań 3. - Arkusze kalkulacyjne
Tabele przestawne - plik do pobrania: panstwa.xls
Lista zadań 4. - Arkusze kalkulacyjne

Tworzenie stron WWW

Ćwieczenie podstawowe - polecenie
Pomocnik   Szablon strony

Ostatnia aktualizacja: 18-05-2016 r.